söndag 14 september 2008

Techno


"...vi kan spela fio-lio-lio-lej,
vi kan spela basfiol och flöjt."

Texten är hämtad ur stycket "Vi äro musikanter". En tidig upptäckning av sången finns i "Folkvisor från Västergötland" (1908-1934), utgiven av S Lampa. Det är en så kallad härmningssång, som man kan utföra rörelser till, i detta fall genom att ställa sig i den position som används då de i texten omnämnda musikinstrumenten nämns.

Inga kommentarer: