lördag 27 april 2013

Veckans brev

Hur påverkas kulans hastighet av kort respektive lång pipa?

Svar: Lång pipa ger högre hastighet eftersom gastrycket är klart högre än friktionen i pipan. Normalt rör det sig om 2-3 m/s för varje cm. Pipan på exemplet nedan är ca 15 cm lång, även fast den ger intryck av att vara betydligt längre.
Inga kommentarer: